Değerli Müşterimiz Sitemiz Yenileme ve güncelleme çalışmalarından dolayı geçici olarak satışa kapalıdır!
Bilgi ve siparişleriniz için: 0212 433 03 04
bilgi@mercankitap.com
WhatsApp hattı: 0552 220 23 04
Misyonumuz

•Kitap teminini kolaylaştırarak, Kitap okuma alışkanlığını artırarak Güzel Ahlak sahibi , Erdemli insanlar yetişmesine katkıda bulunmak,
• Kültürel Değerlerimizin farkındalığını artırarak temel değerlerimizin korunmasına ve yayılmasına yardımcı olmak,
•Kitap Merkezli bir bilgilendirme oluşturarak insanların doğru bilgiye ulaşmasını ve araştırma yapmasını kolaylaştırmak,
•Çalışkanlığımız, çevikliğimiz ve verimliliğimizle; Müşterilerimize, Çalışanlarımıza,Topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak,
•Müşterilerine kaliteli hizmet sunarak bilgiye kolay ulaşma ilkesi üzerine çalışmalar yapmak,
•Müşterilerimize, Hayatlarına gerçek değer katan yüksek kaliteli “Kitap temin hizmeti” vererek karşılıklı bir güven inşa etmek,
•Gelişmek için asla bitmeyen bir arayışla, çalışmayla, müşterilerimizin beklentilerine cevap vermek,
Kalite politikamız (Vazgeçilmez değerlerimiz)

•Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir.
•Etkin ekip çalışmasına inanırız. ve her çalışanın "kendi işinin lideri ve uzmanı" olmasına sağlarız.
•Güzel ahlaklı bir ekibiz. Güzel ahlakın vazgeçilmez olduğuna inanırız.
•Çevik bir Takımız Basit, şeffaf ve tutarlı yaklaşım sergileriz. Açık iletişime inanırız Fark yaratırız İnsana değer veririz.
•Başarımızın temelinde ilkeli ve dürüst çalışanlarımızın olduğuna inanırız.
•Ekip olarak Başarının hızlı, sonuç odaklı ve esnek olmaktan geçtiğine inanırız.İstek ve heyecanımızdan güç alırız. Aynı hedefe birlikte koşarız.
•Çalışmalarımızı verimli ve üretken kılan "sevgi ve istek " enerjisine inanırız ve bunu sağlarız.
•Her düzeyde samimi ve dürüst ilişkiler kurarız. Bilgimizi paylaşır, farklı görüşleri destekleriz.
•Hatalarımızdan öğrenir, daha iyiye ulaşmak için kendimizi sorgularız.
•Fark oluştururuz Öncülükten vazgeçmeyiz. Sorumluluk alır, cesur kararlar verir ve sonuca ulaşırız.
•Önce Müşterimiz için varız. Müşterilerimizin en iyisini hak ettiğine inanırız. Müşterilerimize güven veririz Hızlı çözüm üretiriz.
•Müşterilerimizle her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız.
•Rekabete Karşı Kazanmak ,Müşteri Memnuniyetini Arttırmak ve Büyümek için çalışırız
•En büyük önemi insan veririz ve sürekli insanın hayatını kolaylaştıracak çözümler üzerine yatırım yaparız.
•Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz